Język Angielski dla dorosłych:
Rzeszów, Mrowla, Głogów Małopolski, Bratkowice

Angielski dla dorosłych:

zajęcia dla osób, które muszą posługiwać się językiem angielskim w pracy w sytuacjach codziennych i biznesowych. To także kursy dla osób lubiących podróżować, chcących nauczyć się porozumiewać w hotelach, restauracjach, na lotnisku… Na swojej drodze lektorskiej spotkaliśmy również słuchaczy, dla których nauka angielskiego stała się po prostu nowym hobby, i którzy uczęszczali na lekcje z czystej przyjemności i chęci rozwoju.

Oferujemy:

6 poziomów zaawansowania znajomości języka angielskiego :

 • Elementary A1
 • Pre-intermediate A2
 • Intermediate B1
 • Upper-intermediate B2
 • Advanced C1
 • Proficency C2

Kursy konwersacyjne wzbogacające słownictwo, które pomagają przezwyciężyć barierę w mówieniu.
Kursy języka użytkowego, np. dialogi w sklepie, hotelu, przygotowanie do rozmowy o pracę.
Kursy języka ogólnego rozwijające umiejętności : mówienia, czytania, pisania i słuchania.

Gwarantujemy:

 • małe grupy lub zajęcia indywidualne
 • indywidualne podejście do słuchacza
 • podręczniki najwyższej jakości
 • możliwość poprawienia zdolności komunikacyjnych
 • pracę z profesjonalistami dostosowujących się do Państwa tempa i potrzeb
 • miłą atmosferę sprzyjającą nauce