Oddział Rzeszów

575 655 542
ul.Żmigrodzka 9/40 koło ul. Błogosławionej Karoliny, osiedle „Projektant“

Oddział Mrowla

797 335 753
Mrowla, Szkoła Podstawowa nr 1

Oddział Bratkowice

575 655 542
Zespół Szkół, Bratkowice 399

Oddział Bratkowice - Przedszkole

575 655 542
Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Bratkowicach Bratkowice 407a

Oddział Głogów Małopolski

575 655 542
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski

English Club - Biuro

Mrowla 62a
36-054 Mrowla
Otwarte: 08:00–20:00

575 655 542
biuro@englishclub.info.pl